Industriservice, elautomation i Hallsberg

Vi är experter på automation

Våra Automationstekniker och Elektriker arbetar löpande med att underhålla och serva ett flertal större industrianläggningar. 


Ahlsell Centrallager och Hallsberg Vattenreningsverk är två företag som drar nytta av vårt kunnande och vår höga tillgänglighet. Vi tar hand om projektering, installationer, PLC programmering och felsökning.

Om ditt företag har behov av en professionell och bred samarbetspartner inom industriservice, automation & elautomation
så kontakta oss så kan vi ta en inledande diskussion.